top baner
Login:
Hasło:
Zapomniane hasło

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że finały ogólnopolskie konkursów (polszczyzna, ortografia) odbędą się 17 maja 2014 r. (sobota) w następujących miastach:

Warszawa, Kraków, Łódź, Lublin, Szczecin, Poznań, Toruń, Gdańsk,
Wyniki 3. etapu zostaną zamieszczone na stronie poprawnapolszczyzna.pl 1 czerwca 2014 r.
Gala laureatek i laureatów odbędzie się w Polskiej Akademii Nauk w Warszawie.

Przypominamy, że do 3. etapu zakwalifikowały się osoby, które w
2. etapie uzyskały minimum 28 punktów (wynik 2. etapu zaznaczony kolorem zielonym; dostęp do wyników mają tylko nauczyciele) .

Szanowni Państwo, do 10 kwietnia 2014 r. należało wybrać miasto, w którym uczeń będzie pisał 3. etap (zgłoszenie powinien wysłać nauczyciel – panel z wynikami). Niestety nadal nie mamy wszystkich zgłoszeń. Każdy uczeń może wybrać dowolne miasto (np. jeden uczeń ze szkoły wybiera Warszawę, troje Szczecin). Jeżeli z danej szkoły wszyscy uczniowie piszą w jednym mieście, wystarczy zgłoszenie nauczyciela w panelu z wynikami. Jeżeli jednak uczniowie z jednej szkoły piszą w różnych miastach, prosimy nauczycieli o przesłanie takiej informacji pod adresem: konkurs@poprawnapolszczyzna.pl. Bardzo ważne! Ostatnie dwa dni na zgłoszenie!: Uczennice i uczniowie, którzy nie zostaną zgłoszeni do 25 kwietnia, będą automatycznie przypisani do finału w Warszawie. Bez zgłoszenia (do 25 kwietnia) uczeń nie będzie mógł przystąpić do finału w innym mieście (TYLKO W WARSZAWIE)!

Publikacje „Tak napisali najlepsi”
W tym roku zostaną wydane trzy książki:

  1. Prace laureatek i laureatów – nagroda dla laureatek i laureatów oraz nauczycieli, którzy przygotowali laureatki i laureatów (1 egzemplarz dla ucznia, 1 dla nauczyciela); możliwość zakupu dodatkowych egzemplarzy.
  2. Prace finalistek i finalistów (polszczyzna) – publikacja płatna.
  3. Prace finalistek i finalistów (ortografia) – publikacja płatna.

Zgody na opublikowanie pracy należy przesyłać pod adresem: konkurs@poprawnapolszczyzna.pl do 19 maja 2014 r., mogą być zgody zbiorcze wysłane przez nauczyciela.
Bez zgody rodzica/prawnego opiekuna dziecka praca nie będzie opublikowana!
W publikacjach zamieszczamy imiona i nazwiska nauczycieli, którzy przygotowali uczniów do finałów - prosimy zatem o przesyłanie tych imion i nazwisk nauczycieli (pod adresem mailowym konkurs@poprawnapolszczyzna.pl).

Przykład: opieka merytoryczna mgr Jan Nowak, uczeń: Jan Kowalski

Proszę przyjąć wyrazy szacunku
Andrzej Michalski

 
Centrum Edukacji Humanistycznej LOGOS SC. 2009